Asfaltering i Stockholm – vägbeläggning som går att sopa

Om du vill ha gång- och cykelvägar inom ett bostadsområde som är lätta att sopa, kan du asfaltera. Kontakta ett företag som utför asfaltering i Stockholm.

Du är ordförande i en större bostadsrättsförening. Området och föreningen växer och nya fastigheter kommer till. Mellan de olika husen finns grönområden men också gång- och cykelvägar.Vägarna består av makadam och med en ytbeläggning av grus.

Vid regn och rusk blir era gångar leriga och leran fastnar på skor och stövlar och vill gärna följa med in i era trappuppgångar. Inte så trevligt för de som bor i huset och lika illa för er städpersonal. Styrelsen funderar på om gång- och cykelvägarna inte skulle kunna asfalteras. Då kommer vägarna att bli lättare att snöskotta på vintern och att sopa under resten av året.

Asfaltering i Stockholm – hållbart vägunderlag

Styrelsen beslutar att kontakta ett anläggningsföretag som utför asfaltering i Stockholm. Någon i styrelsen är lite skeptisk och ifrågasätter om asfalt är miljövänligt. Det är väl ett fossilt material, menar någon. Asfaltmassa är en vägbeläggning som tillverkas vid fabrik. Massan består av ballast till mer än 90 %. Ballast består av stenkross, som sedan blandas med ett bindemedel som kallas bitumen.

Bitumen utvinns ur olja och är naturligtvis en fossil råvara, men den förbränns inte. Dessutom utvecklas tillverkningsmetoden så att utsläpp av koldioxid minimeras. Styrelsens ledamöter blir lugna och inser fördelarna med asfalterade gång- och cykelvägar. Ingen lera och grus under skor och stövlar och vägarna kan sopas rena med en sopmaskin.

17 Oct 2022