Att tänka på när du ska anlita en kontrollansvarig

Ska du vara byggherre för en större byggnation i Stockholm? Eller ett projekt ute i en småort? Det geografiska läget spelar väldigt liten roll faktiskt. En kontrollansvarig kan behövas till olika typer av projekt, oavsett om det ska byggas i en storstad som Stockholm eller någonstans ute på glesbygden. Det som främst påverkar priset för en kontrollansvarig är projektets storlek. Är det stort, och många flitiga besök krävs för att kunna säkerställa att kontrollplanen följs, får man räkna med en lite högre slutkostnad. 

Krav på certifikat

Numera måste samtliga kontrollansvariga vara certifierade. Så har det dock inte alltid varit, men kravet finns idag i EU:s tjänstedirektiv. Kravet innebär det som det låter som – att endast personer som har ett certifikat får utföra de uppgifter som en kontrollansvarig ska göra. Hittar du en kontrollansvarig som inte kan visa upp ett certifikat, är det en stor varningsflagga. 

Självständig ställning

Det är av högsta vikt att den som är kontrollansvarig har en självständig ställning. Det här innebär att hon eller han inte kan vara nära släkt med byggherren eller till exempel arbeta på samma företag. Om någon i familjen har bestämt sig för att bli certifierad kontrollansvarig, kan du alltså inte anlita denne. Likaså gäller om det är en kollega som vidareutvecklat sin kompetens.

Var rak och tydlig i kommunikationen

Precis som när du anlitar någon för vilken tjänst som helst, har båda parter mycket att vinna på en tydlig och rak kommunikation. När det kommer till köp av till exempel hantverkartjänster, har många tvister uppstått som enkelt skulle undvikas om båda parter bara samtalade på ett bra vis. Dialog är viktigt i många av dessa situationer, och det finns inga undantag när det kommer till att anlita en kontrollansvarig. Faktum är att det är bra att låta honom eller henne komma in så tidigt som möjligt i processen, eftersom många viktiga beslut och vägval sker redan innan själva byggstarten. 

Kan bli dyrare i Stockholm och andra större städer

Utan någon tydlig källa som styrker detta, finns det skäl att anta att det kan bli något dyrare att anlita en kontrollansvarig i Stockholm än om man gör det på en lite mindre ort. Lönerna är generellt sett högre i huvudstaden, och priset på tjänster överlag, vilket även bör påverka yrkesgruppen kontrollansvariga. 

Med det sagt kan det finnas fördelar att anlita en kontrollansvarig i Stockholm gentemot att göra det på en mindre ort. Behöver man någon till ett bygge som ligger riktigt avlägset till, finns en risk att resekostnaderna blir höga i slutändan. En annan fördel är att man har ett större urval att välja mellan i större städer. Man kan då ta sig tiden att kontakta flera firmor, få offerter och känna av den som ska vara kontrollansvarig. Det är viktigt att ett förtroende finns. 

20 Apr 2018