BIM – ett digitalt verktyg som förenklar ditt byggprojekt

Det är mycket som måste samordnas i ett byggprojekt. Med det digitala verktyget BIM blir det enklare att hålla reda på allt. Här kommer några användbara tips.

BIM är en förkortning av byggnadsinformationsmodellering. Det utförs med ett digitalt program som hjälper dig att samordna all den information som behövs inför uppförandet av en ny byggnad. Programmet samkör information om arkitektur, byggnation och konstruktion. På så vis blir det enklare att visualisera byggprojektet och få kontroll.

Inte sällan bidrar BIM också till bättre arkitektur och byggnation. Men också till bättre ekonomi i bygget eftersom man genom 3D-modelleringen också upptäcker felberäkningar och andra misstag. Med hjälp av verktyget kan man även göra mer exakta beräkningar av byggkostnaderna, vilket gör att man får bättre kontroll på ekonomin. På så vis slipper man byggprojekt som drar över budgeten.

BIM kan användas i många olika typer av byggprojekt

BIM är ett avancerat verktyg som kan användas för visualisering av byggnader, tunnlar, vägar, med mera. Att själv sätta sig in i programmet kan ta tid men det finns företag som är specialiserade på BIM och som kan hjälpa till att samordna olika byggprojekt med hjälp av programmet. Välj gärna en mer erfaren aktör som har några större kunder i portfolion.

En BIM-samordnare kan även komma med råd och ge vägledning om hur man på bästa sätt kan använda sig av BIM-modeller i kommunikationen mellan alla inblandade parter. På så vis flyter arbetet på bättre och man kan många gånger undvika missförstånd.

Läs mer om BIM-koordinering här: www.bimkoordinering.se

11 Aug 2023