Brandklassade fönster ger säkerhet

Fönster finns på de flesta hus. De kan ha många olika funktioner. En av dessa är att kunna motstå spridning av brand. Detta gäller för brandklassade fönster.

Fönster kan vara mycket. Först och främst ger de möjlighet att titta ut – och titta in. Och så ger de så klart ljusinsläpp – det är viktigt. De isolerar – åtminstone om de är moderna och väl konstruerade. De ger ett snyggt intryck på huset – om de passar i stilen. Ibland kan man skämmas över dem – när man får gäster och fönstren inte är putsade.

Sen finns det minst en sak till när det gäller fönster. De kan skydda mot spridning av brand. Det är kanske inte det man tänker på i första hand, men för vissa typer av byggnader är detta extra viktigt och även ett lagkrav. Det kan till exempel gälla offentliga byggnader, såsom sjukhus och skolor, men även lägenhetsfastigheter.

Det finns olika brandklassning för fönster

För att få ett sådant skydd mot brandspridning ska man välja så kallade brandklassade fönster. Att ett fönster är brandklassat syns på dess märkning. Det finns olika koder beroende på hur höga krav fönstret uppfyller. Ett exempel är EI30. E:et står för integritet, det vill säga en flam- och brandgasavskiljande konstruktion, I:et står för att det uppfyller kravet på maximal höjning av temperatur på den sida av fönstret som vetter bort från branden. 30 står för att kraven ska vara uppfyllda i minst 30 minuter.

Be din leverantör om hjälp att hitta de fönster som passar bäst för just din fastighet. Vad gäller brandklassning så påverkar det priset mycket – gå på det som rekommenderas och som det finns krav på.

9 Sep 2022