Dags att renovera taket?

Står du i valet och kvalet om du bör byta ut hela ditt tak? Att byta ut hela taket är en ganska dyr historia. Det kanske inte ens behövs? Kanske det räcker med att renovera taket, men hur vet man om det är så att man bör byta ut hela taket, eller om det räcker med en omfattande renovering? Beroende på vad det är för material som du har lagt på ditt tak, kommer det att hålla för längre eller kortare tid.

Beroende på material håller tak olika länge

Har du till exempel tegelpannor på taket, kan det gott och väl hålla i 100 år, eller tills något gör att teglet splittras och går sönder. Är taket gjort i plåt, kan det också hålla i 50-60 år innan själva plåten går sönder. Däremot kommer inte underlaget till taket hållla så länge, inte heller läkten, eller takstolarna. Det kommer att behöva bytas ut åtminstone vart 15:e år. Och däremellan kommer du att behöva gå upp på vinden och titta på taket underifrån för att se om det håller på att gå sönder, om isoleringen håller på att ge efter.

Så ser du om det bör bytas ut

  • Luktar det mögligt när du går upp på vinden? i så fall har det läckt in genom taket. Möts du av en mögellukt har vätan hunnit ta sig in och påverkat undertaket och hunnit förstöra innertaket. Du bör genast riva ut ytter- och innertak och lägga helt nytt inner- och yttertak. Om det är så du har hela tegelpannor, kan du återanvända dem och lägga på nytt underlag, läkt och kanske reparera skadade takstolar.
  • Har du ojämhheter på taket? Då kan läkten vara skadad. Det är viktigt att du ofta är och ser på ditt tak. Då vet du hur taket brukar se ut. Om du sedan ser att det ser annorlunda ut, bör du åtgärda det. Då bör du åtgärda läkten och underlaget. Ser du också att underlaget har ändrat färg, bör du avlägsna det och lägga på nytt.
  • Om du hittar grus i hängrännor kan det tyda på att teglet håller på att gå sönder och följer med vattnet ner i hängrännor. Då bör du byta ut de tegelpannor som är söndriga. Ofta kan man se det med blotta ögat.
  • Ibland kan man till och med se att papptaket har sprickor. Då bör det bytas ut genast. Ibland kan man se mossa som växer på taket, eller till och med upptäcka myror som har gjort bon på taket. Då bör man byta ut det.

Anlita takläggare för bytet av både undertak, innertak och yttertak. Här kan du läsa mer.

19 Jan 2019