Det här kan du anlita en geotekniker till

Det är en självklarhet att du behöver få reda på mer om marken du ska bygga på och hur stabil den är. Men en geotekniker kan hjälpa dig med så mycket mer.

Det är otroligt viktigt att du genomför en geoteknisk undersökning på den mark som du planerar att bygga hus på. Det handlar om din och andras säkerhet, samt så är det högst ekonomiskt att veta vad du har att göra med. Då kan experter på geoteknik hjälpa dig att få reda på vilken jordart som finns där, och hur du bäst bygger på den.

En geotekniker tar också reda på hållfastheten. Det innebär att du kan bygga ett hus på säker grund. Du kan också få reda på vilken nivå som grundvattnet ligger på. När du har en geotekniker som hjälper dig med alla dessa tester och undersökningar så får du expertråd om vilken typ av grund som är bäst.

Geotekniker och byggföretag

En geotekniker med lång erfarenhet kan verkligen ge dig pålitliga råd. Men varje hantverkare vet att det kan vara svårt att lita på någon som bara jobbar med rådgivning. Man vill helst ha någon som jobbar vidare med arbetet, för att man ska vara säker på att råden som man fått verkligen fungerar.

Därför är det idealiskt att anlita en geotekniker som också inriktar sig på byggsektorn. Inte bara kan du få hjälp med grunden, utan en helhetslösning, så att ditt bygge är säkert och stabilt från grund till tak.

28 May 2023