Fördelarna med moderna väderskydd

När det nu byggs så mycket i Stockholm och hela Sverige har väderskydd blivit något som allt fler byggherrar har fått upp ögenen för. Tidigare har husbyggen och renoveringar varit något som mest förekommit under de varmare årstiderna, men nu när så mycket ska byggas kan en byggstart ske nästan året runt. Detta är till stor del de moderna väderskyddens förtjänst. De nyare väderskydden är otroligt effektiva på att stänga ute regn, snö, blåst och kyla och ger dem som jobbar på bygget en mycket större komfort, vilket gör att arbetskoncentrationen inte påverka av yttre omständigheter. Alla vinner.

Nya tider

De gamla byggare som fnyst på näsan åt väderskydd och sagt att det är för veklingar får se sig överbevisade av den effektivitet i byggandet som de nya väderskydden ligger till grund för, och allt fler byggherrar börjar se på väderskydd som en investering i stället för en onödig kostnad. En annan stor fördel med väderskydd är att de fuktsäkrar huset på ett betydligt bättre skydd. Att bygga under fuktiga årstider medförde förut ofta att man byggde in fukten i huset, något som undviks när man har ett väderskydd som håller allt torrt och fint. Det är en lösning som är bra för alla, byggledare, arbetare, och framtida boende i huset.

De moderna väderskyddens uppbyggnad

Ett väderskydd ska kunna täcka ett helt hus och dessutom lämna plats till de som jobbar på huset, vilket ofta gör det till enväldigt stor konstruktion. Varje väderskydd byggs specifikt efter det hus som det ska täcka och man kan se bygget som ett stort mekano. Underst bestå ett väderskydd av ett fackverk av aluminium, uppbyggt av små beståndsdelar i olika former och med olika funktioner. Ovanpå detta skelett dras sedan vanligen en duk i PVC-plast eller skivor av antingen plåt eller plast. Ovanför taket byggs ett fackverk i samma material med en nockkonstruktion som ger et färdiga väderskyddet utseendet av ett stort plasttäckt hus som står runt det riktiga huset och skyddar både det och de som jobbar på det. Vid ett nybygge händer det att hela väderskyddet byggs i förväg, men ibland kan det också vara så att väderskyddet stiger i våningarna allt eftersom huset byggs. Detta kallas för en klättrande konstruktion. Vid alla byggen av väderskydd tas hänsyn till husets dimensioner, vädret och andr omkringliggande funktioner.

Varmt och bekvämt

Ett väderskydd är fantastiks när det gäller att skapa en god arbetsmiljö. Innanför skyddet kan arbetarna jobba utan att frysa eller riskera att blåsa ner. Som komplement till väderskydden finns ofta en värmefläkt som blåser upp varm luft innanför skyddet och bidrar till en behaglig temperatur. Undersökningar visar att produktionstakten öar avsevärt på byggen som investerat i väderskydd. Färre pauser för att värma sig är till exempel en stark anledning till det.

Ställningsfirmor

Ofta byggs väderskydden av speciella ställningsfirmor, som har ett brett utbud av olika modeller och lösningar. De tar all information om bygget, dimensioner, när bygget ska ske oss, och skapar ett skräddarsytt skydd för byggarbetsplatsen. Innan byggstart reses väderskyddet och sedan kan klartecken ges för byggstart, oavsett tid på året.

5 Mar 2018