Gynna lokala företag – eller inte?

Det finns fördelar med att handla lokalt och därmed gynna det lokala näringslivet. Men det finns även nackdelar. Väger fördelarna eller nackdelarna över? Om du exempelvis är bosatt i Södertälje och behöver lägga om taket har du två alternativ. Antingen söker du upp ett par takläggare som finns i Södertälje och ber om offert från dessa varpå du sedan anlitar någon av dem. Eller så tar du in offerter från företag runt om i Stockholm för att därigenom få ett bredare offertunderlag att gå på när du väljer vilka som ska utföra jobbet. 

Anlita lokalt

Det finns flera fördelar med att anlita lokala företag. För det första handlar det om arbetstillfällen och att hjälpa näringslivet på orten att växa. Om fler personer främst skulle handla från lokala företag skulle utbudet av företag växa och orten därmed få större tillgång till både affärer och tjänsteföretag. Väljer du att anlita en av takläggarna i Södertälje kommer det alltså långsiktigt både skapa nya arbetstillfällen och skapa mer butiker och tjänster. Men att se denna fördel är att se fördelarna på mycket lång sikt. Det är nog inte speciellt många som anlitar just ett företag från Södertälje med tanken på att detta gynnar näringslivet. Den andra fördelen i att anlita en lokal takläggare är att företaget är lättare att kontrollera upp. När hantverkare ska anlitas bör alltid en viss bakgrundskontroll ske och även kontroll av deras rykte. Bor du i Södertälje kommer du lättare hitta andra som anlitat samma företag som du funderar att anlita. Därmed kan du lätt få referenser och åsikter om dessa takläggare. Om du däremot väljer ett företag utanför Södertälje är det svårare att hitta referenser och andra kunder. Med en svag bakgrundskontroll ökar även risken för att man anlitar oseriösa företag. 

Fördelen med att inte anlita lokalt

När det handlar om stora renoveringar (vilket en takläggning eller takrenovering bör klassas som) bör alltid flera offerter begäras in. De som gjort detta en gång tidigare vet att prisskillnaderna kan vara mycket stora och att man kan spara ganska många tusenlappar på ett takbyte om flera företag kontaktas för offert. Men väljer man att enbart anlita lokala företag kan utbudet bli för litet. I Södertälje finns visserligen ett par takläggare men genom att även ta in offerter från företag i andra delar av Stockholm kan man få fler och därmed även bättre erbjudanden. Orsaken att inte handla lokalt handlar därmed främst om den egna ekonomin. 

4 Mar 2019