I Stockholm kan du utbilda dig till arkitekt

Vad gör en arkitekt i Stockholm? Är ditt drömyrke att bli arkitekt, kunna jobba med inredning, ta på dig stora uppgifter som behövs vid planering av parker och stadsdelar, eller rita ett hus?

För dig som går och drömmer om ett yrke som arkitekt kan det vara många parametrar att ta med i tankarna. En sak att tänka på är vad du behöver ha för personliga egenskaper. En annan handlar om vilka ämnen du måste läsa och vilka inriktningar det finns att tillgå. Det är ju viktigt att du har klart för dig allt vad som finns och vilka krav som ställs på dig som arkitekt innan du tar dig an en sådan gedigen utbildning.

Däremot behöver du aldrig oroa dig för att du inte ska få den hjälp du önskar när du väl har bestämt dig för att gå utbildningen. Tack vare alla professionella arkitekter som redan finns kan du vara lugn över att du kommer att få den hjälpen du behöver, om och när du väljer att utbilda dig till arkitekt. Kanske blir det i Stockholm?

Vad gör en arkitekt egentligen?

Efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta med en rad olika projekt. Det kan vara allt från att skapa små trädgårdar i någons hem till att planera för stora städer. Det blir alltså ett yrke med mycket variationer där du kan utvecklas hela tiden.

Du ska i praktiken omsätta ord till handling. Det som är nedskrivet och antecknat eller sagt vid en konsultation ska kunna överföras på ett sådant sätt till ett dokument att kunden kan uppfatta det med blotta ögat.

Du som arkitekt behöver kunna ta in aspekter såsom de tekniska och ekonomiska. Utöver det ska du behärska att ta med det funktionella, estetiska och sociala. Sist men inte minst, snarare tvärt om, kommer de ekologiska aspekterna med i bilden.

Vilka redskap använder en arkitekt?

I ditt arbete kommer du att använda datorer, ritbord, olika former av ritteknik både på papper och i datorernas program. Detta för att ta fram en prototyp som kan bedömas av kunden och ligga som underlag för fortsatta diskussioner. Det görs lämpligast i 3D-format eller en detaljerad ritning där man kan se objektet från olika sidor och vyer.

När alla är överens om hur det ska se ut är det ditt jobb som arkitekt att skapa vid din dator i de program du har till ditt förfogande.

21 Sep 2021