Lernia – En väg till måleriyrket

För dig som vill bli målare finns flera utbildningsvägar. En väg är att gå en fristående kurs hos företag som specialiserat sig på kortare utbildningar inom yrken där chansen att få jobb är goda. Som ett exempel kan Lernia nämnas. År 2017 erbjöd de två kursstarter på målningsutbildning i Uppsala. Då det är ett praktiskt arbete fanns inte möjligheten till distansstudier vilket gör att man måste vara på plats för att genomföra kursen.

Här presenteras hur kursen i Uppsala var upplagd. Regionala skillnader kan förekomma mellan de olika måleriutbildningarna över landet men det visar ändå generellt hur Lernia jobbar med sina utbildningar.

Kursstart: År 2017 startades två utbildningar. Den första hade kursstart 14:e augusti och den andra 23:e oktober. Det handlar alltså inte om en vår- och en höststart utan bägge kurserna startade på hösten.

Längd: Kurserna var exakt lika långa, dvs 51 veckor.

CSN: En stor fördel är att dessa kurser är CSN-berättigade. Därmed ges möjlighet att välja denna utbildning som en fortsättning efter gymnasiet eller senare i livet. Att få tjänstledigt från sin arbetsplats i ett år för studier bör inte vara något problem. På de allra flesta arbetsplatser får inte ens chefen neka tjänstledighet om detta ansöks för studier.

Studieform: Utbildningen är ”bunden till studieort”. Därmed måste deltagarna ta sig till Uppsala under det år som kursen löper. Med tanke på den stora bostadsbrist som finns i Uppsala kan det bli problem att hitta ett boende. Men samtidigt går det tåg till närliggande orter så som Tierp, Skutskär och Furuvik för de som kan tänka sig pendla 20-30 minuter. Mycket goda förbindelser finns även till Gävle och Stockholm.

Examen: Efter att målarutbildningen genomförts ges betyg på gymnasienivå. Det betyder att betygsskalan är samma som på gymnasiet och att utbildningen ger en gymnasial utbildningsnivå inom måleriyrket. Det skapar möjlighet att börja jobba som målare. Vill man sedan utbilda sig mer inom måleriyrket finns specialkurser hos flera olika aktörer. Det går att genomföra i Uppsala men även i ett flertal andra städer.

Studietakt: Studietakten är 100%.

Sammanfattning

En väg för att bli målare är att gå någon av de kurser som fristående företag erbjuder. Ett utbildningsföretag är Lernia som bland annat har erbjudit denna utbildning i Uppsala. Utbildningen är på plats (ej på distans), på 100% och är CSN-berättigad. Efter utbildningen kan eleverna söka arbete som målare då utbildningen ger en gymnasial utbildningsnivå. Efter godkänd kurs kan även kurser genomföras för spetskompetens inom måleriyrket.

27 Jul 2017