Måla som en professionell målare i Stockholm

Då det handlar om att måla så är detta något som många privatpersoner anser sig kunna och klara av på egen hand och utan att använda sig av extern hjälp. Något som också är relativt enkelt att förstå; det ser lätt ut att måla och det ser dessutom ganska roligt ut. Det man inte ser är dock det man ska lägga sitt krut på. Ska du måla och om man jämför en privatperson med en professionell målare så handlar det om förarbetet.

Om vi tar ett hus i Stockholm som ett exempel på hur det skiljer sig åt så kan vi vi ge en lite bättre bild av vart vi vill komma. Om vi börjar med privatpersonen så kommer denna nämligen att ställa sig framför den vägg han står inför att måla och börja slipa bort den gamla färgen.

Så långt är allt korrekt och enligt konstens alla regler; man måste slipa och putsa bort den gamla färgen. Därefter ställer sig privatpersonen i Stockholm och spacklar igen hål efter de tavlor han haft på den befintliga väggen och även här gör han rätt; spackla måste man göra men det är efter detta moment som det börjar gå snett. Privatpersonen sätter nämligen att måla direkt efter detta och om vi ser till hur målaren skulle ha gjort så skulle han fortsatt slipa, spackla och putsa ytterligare ett bra tag.

Faktiskt så mycket så att fördelningen i slutarbetet för en målare hamnar enligt 80-20 %. Det vi menar med dessa siffror är att en målare kanske lägger 80% av sin tid på förarbetet och 20% på själva målandet; detta ställt mot privatpersonen i Stockholm där siffrorna istället blir de omvända.

Förarbetet är viktigast vid måleri

Häri ligger således den stora skillnaden mellan hur en riktig målare och en vanlig person arbetar; den ene jobbar hårt innan och ser själva måleriet som en finish – den andre ser själva grundarbetet som en nödvändig – men tråkig och ointressant – del av jobbet.

Här kan man alltså lära sig ganska mycket från hur målaren jobbade i Stockholm och sedan applicera detta till sitt eget projekt – lägg lejonparten av tiden på det som sker innan målningen tar vid.

Genom detta säkerställer du nämligen att resultatet i slutändan blir det bästa. Underskatta inte vikten av att slipa, tvätta, spackla och putsa; ju bättre du sköter det – desto bättre blir också slutresultatet. Lär av hur en riktigt proffs arbetar, det finns trots allt en anledning till att det finns ett yrke som heter målare, eller hur?

Här kan du få fler tips: www.målarenstockholm.se.

17 Mar 2017