Modern pålning är något helt annorlunda

Under medeltiden användes pålning som en fruktansvärd avrättningsmetod för att avskräcka. Den pålning som används idag skapar istället trygghet och stabilitet.

Både snapphanar och soldater i Karl den XIIs armé kunde utsättas för den grymma metoden med pålning. Men pålar användes också för att exempelvis bygga kanaler när holländarna på sextonhundratalet kom till Göteborg för att hjälpa till att anlägga staden. Många av de pålar av ek som bildade kanalernas sidor finns fortfarande kvar.

De pålar som drivs ner i marken idag skiljer sig en hel del från de grovt tillyxade pålarna i kanalerna. Moderna pålar kan vara tillverkade av stål eller betong och har en enorm bärkraft som skapar stabilitet. Kraftfulla maskiner driver ner pålarna i marken så att de kan nå den punkt där det är helt stabilt.

Pålning gör att det går att bygga nästan var som helst

Egentligen heter den moderna tekniken pålgrundläggning. Den används till olika typer av byggen, exempelvis vägar, broar och hus som behöver en stabil grund att stå på. Pålningen gör att det går att skapa en stadig grund på lösa jordlager och lera. Företag som arbetar med pålning har också resurser att göra geotekniska undersökningar.

När du påbörjar projekteringen av ett bygge är det viktigt att börja med att undersöka jorden. Kommer det att behövas pålning för bygget finns det flera olika alternativ. När du anlitar en kunnig entreprenör för pålning kommer du att få en stabil och trygg grund anpassad till de förutsättningar marken har.

9 Feb 2023