När du behöver måla om huset

Är du i beråd att måla om din villa? Att måla om hela villan är ett stort arbete, för den som inte är professionell. Det kan ta flera veckor om man är nogrann och tar bort färg som eventuellt har flagnat och bytt ut de delar i panelen, eller putsen eller teglet som är dåligt på husfasaden och som bör ersättas med nytt, fräscht byggmaterial. Har man puts, bör man alltid kontrollera om putsen har fallit av fasaden, och varför den har ramlat av.

Det finns en risk att när putsen ramlar av husefasaden så kan det bero på en fuktskada och sådana är alltid viktiga att kontrollera och följa upp så att det inte är på det sättet med ditt hus. En eventuell fuktskada är mycket skadligt för huset och bör alltid åtgärdas så att inte konstruktionen angrips. I så fall kan hela huset förklaras obeboeligt av kommunen där man bor.

Ersätt dåligt material med nytt och fräscht

När du väl har inspekterat fasaden är det sedan dags att ersätta dåligt material med nytt, fräscht byggmaterial. Sedan när det är gjort är det viktigt att måla om huset. Byter du helt och hållet färg på huset, bör du alltid ansöka om bygglov innan du kan genomföra målningen av huset. Målar du om huset i samma färg, behövs inget bygglov. Då är det bara att skrida till verket.

Måla själv eller anlita proffsen

Om du är händig kan du anlita proffsen för din ommålning av huset. Om inte bör du anlita proffsen som kan göra arbetet åt dig. Har du ett äldre hus, kan det vara bäst för utseendet att följa det ursprungliga utseendet, vilket förmodligen passar bäst för ditt hus. Om du har ett trähus från mitten av förra seklet, kan en gul fasad med vita knutar och fönsterkarmar vara det snyggaste. Men det bästa är att rådfråg en målare som är expert på byggnadsvård och som kan färger och historia. Det snyggaste är nämligen att ta hänsyn till den tidsepok som huset byggdes under.

Behöver du även måla tak?

När man väl målar om huset kan man inse att man även behöver renovera taket. Varför inte göra   det? Då vet du att du inte behöver renovera huset på några år. Det är dessutom ingen dum idé att måla om sitt tak. Det kan man göra, oberoende om man har ett tak lagt i tegel, plåt eller betong, så är en ommålning ett sätt att förnya ytan på. Samtidigt är det viktigt att kontrollera både yttertaket, takets underlag, takstolar och material. Här kan du läsa mer om du behöver anlita en målare i Norrköping.

26 Nov 2018