Relining i Stockholm – reparation av rör

Om du sitter med i en styrelse för en bostadsrättsförening, vill du inte höra talas om vattenläckage i fastigheterna. Låt göra relining i Stockholm i tid.

Du sitter med i en bostadsrättsförening som omfattar flera fastigheter som har byggts på 1940-talet. Du äger själv en bostad i föreningen och är tacksam för att hyrorna kunnat hållas på en relativt låg nivå. Men faran är att detta har skett till priset av dåligt underhåll.

Under den senaste tiden har allt fler klagomål kommit från hyresgäster. Det luktar illa från avloppen och det tar evigheter för vattnet i diskhoar att rinna ut. De flesta fixar det senare med egen vaskrensare, men några nytillkomna boende vet inte hur sådana fungerar.

Relining av rör kräver specialister

Din styrelse inser till slut att det är dags att ta reda på vad som har hänt med avloppsrören. Beslut tas om att anlita ett företag som är specialister på relining i Stockholm. Företaget börjar med att låta fotografera rören med en specialkamera. En redogörelse och ett dokument lämnas till styrelsen. Fotograferingen visar att det finns några avloppsrör som måste bytas ut.

Till styrelsens lättnad behövs inte stambyte göras. Det skulle ha lett till olägenheter för de boende och inte minst skulle hyrorna behövt höjas rejält. Förslaget är i stället att relina avloppsrören. Relining är en beprövad teknik som funnit sedan 1990-talet. Relining innebär att en slitstark plastslang läggs in och härdas mot rörens insida. Befintliga rör bildar stöd till linern och avloppet blir som nytt.

15 Feb 2023