Så arbetar målare av vägmarkeringar

Att arbeta som vägmålare, innebär långa dagar utomhus, men det är ju bara trevligt om man gillar att vistas utomhus. Då använder man sig av stora maskiner som gör att vägmarkeringarna blir raka. Ibland kör man med bilar som rymmer målarfärg och som häller ut en perfekt rand på asfalten. Då gäller det att man arbetar när det är torrt utomhus, för att målningen ska torka så snabbt som möjligt.

Stora arbetsgivare som bygger vägar

Oftast har man stora arbetsgivare som Trafikverket eller kommuner och stat, som bygger vägarna. Då åker man ut när det byggs nya vägar och ser till så att vägarna har mittlinjer, omkörningslinjer, som visar var fotgängarna ska gå och som visar var cyklisterna ska cykla. De ska även markeras var olika filer är där bilisterna ska köra för att inte krocka med varandra. Det är inte bara på vägarna som vägmarkeringarna behövs, det behövs även på parkeringar, på lekplatser – överallt där människor rör sig, antingen med bil eller cykel, motorcykel eller till fots.

Vägmålare måste synas i mörker

Som vägmålare är det mycket viktigt att synas om man råkar arbeta när det är mörkt. Det är tyvärr många vägarbetare som blir påkörda, dels för att bilisterna inte ser dem, dels för att vägmålarna inte syns tillräckligt tydligt. Mågna gånger stänger man just därför av de vägar som man arbetar på, för att skydda både vägmålningarna och vägmålarna. 

Vägmålningar bringar ordning på vägarna

Man kan knappast tänka sig vägar numera utan vägmarkeringar. Utan en tydlig mittlinje, målat i vitt, vet man knappt vad som är vänster och höger på en väg. Utan övergångsställen på vägarna vet inte fotgängarna var de ska gå. Utan utmarkerade cykelvägarna skulle antagligen cyklisterna cykla mitt på vägarna. Detta med ordning, är ingenting som vi människor klarar av, på egen hand. Vi behöver vägmarkeringar helt enkelt för att förstå hur vi ska röra oss på allmänna vägar.

Vägmarkeringar ger ordning på bilparkeringar

Utan vägmarkeringar skulle vi inte veta hur det är meningen att vi ska parkera våra bilar. Utan tydliga parkeringsrutor, blir det rena rama Västern på bilparkeringarna, då vissa parkerar för nära andra bilar, så att varken bilförare eller de som ska åka med i bilarna knappt kommer in eller ut ur bilarna. Eller så parkerar de för långt från andra bilar så att parkeringarna inte utnyttjas maximalt. Inget av alternativen är bra för bilister och dem som ska åka med i bilarna. Ska du anlita ett företag som arbetar med vägmarkeringar? Läs då mer här: http://www.vägmarkeringar.nu.

3 Jan 2019