Så påverkar färgerna inomhus

Funderar du på att måla om hemma? Det är alltid skönt och fräscht att få nya färger eller tapeter på väggarna. Ytorna blir rena, nästan nya och fina (förhoppningsvis), om målaren är duktig. För en sådan är det ju viktigare med underlaget än själva ytfinishen, eller de målade ytorna. Ska det blir riktigt bra måste man riva ut all den gamla färgen, spackla och slipa väggen, samt tapetsera med en vävtapet innan man målar väggen.

För det arbetet bör man hitta den målare som är bäst lämpad. Hur gör man det då? Känner man inte till någon målare kan man alltid googla "målare Västerås" så får man flera alternativ av Googles sökmotorer. Då kan man ta kontakt med några av dem och be om offert och referens. Sedan väljer man den som är bäst helt enkelt.

Hur reagerar vi på färger i inredning?

Självklart finns det individuella variationer på mänskliga reaktioner på inredning, men vissa färger ger allmänna reaktioner. Här tar vi upp de vanligaste.

  • Rött. Rött är signalfärger, vilket innebär att vi reagerar automatiskt på den färgen och är inställda på att när det blinkar rött så innebär det fara på något sätt. Av den anledningen så blir vi uppiggade av att se rött, men den kan även trötta ut oss så att vi blir lite utmattade av den färgen.
  • Svart. Svart är ju den allra mörkaste färgen och vi blir oftast dämpade av svart färg. Ett rum som målas svart innebär ofta att vi blir stilla i ett sådant rum.
  • Gult. Gult, påverkar oss på så sätt att vi oftast blir uppiggade, men inte på samma sätt som vi reagerar på rött. Det är svårt att vara deprimerad eller sur i ett gult rum.
  • Blått. Viss nyans av blå färg kan göra oss deprimerade, men här gäller det att välja den rätta nyansen.
  • Vitt. Vit färg är en neutral färg. Egentligen är ju vitt, alla färger som har sammanblandats. Det kanske är därför som alla färger passar till vitt.

Anpassa färgen till användningen av rummet

Det är ju stor skillnad på de olika rummen som man använder i en bostad och vad man behöver använda dem till. I ett kök, passar det ju bra med en färg som väcker oss. Då passar ofta gult eller rött mycket väl i ett kök som brukar vara platsen för många aktiviteter. Svart är ingen riktigt bra färg i ett kök. Däremot passar det mycket bättre i ett sovrum, där man ska vara lugn och vila. På samma sätt är det med blått, som passar bra i sovrum, liksom grönt som är en lugnande färg. Det bästa är nog att rådfråga en målare som är erfaren och har stor erfarenhet om vilka färger som passar i de olika rummen i en bostad. Här kan du läsa mer om målare i Västerås på: https://www.målarevästerås.nu.

3 Jan 2020