Tävling ger färdighet för målare

Det brukar heta att det är träning som ger färdighet och detta stämmer naturligtvis fortfarande. Men; vi tänkte titta på en specifik yrkesgrupp där man låtit ett tävlingsmoment ta del i utbildningen och där man sett att detta gjort att utvecklingen blivit betydligt bättre.

Det vi talar om här gäller målare och de strålande resultat som man numera ser på deras så kallade Måleri-SM; erfarna målare, lärare och domare i tävlingen i fråga vittnar samtliga om att utvecklingsgraden stigit markant under senare år och att de yngre målarna som deltar redan skaffat sig tekniker som brukar ta lång tid att lära sig behärska.

Kort och gott; många yngre målare kan redan innan de avlägger sitt gesällprov visa upp häpnadsväckande kunskaper om material, om tekniker som exempelvis dekorationsmåleri och design – ett faktum som gett eko i hela branschen och som gjort att många företag ser en större lönsamhet. I och med att de yngre målare som trycker på underifrån är så pass duktiga så håller de äldre sig på tårna, de utvecklas även de och det finns ett betydligt mindre ”glapp” mellan en erfaren- och en nyutexaminerad målare idag än vad fallet var för några år sedan.

Något som enbart är till gagn för kunderna och där exempelvis en villaägare på lidingö utan tvekan kan anlita en målare för ett tufft dekorationsjobb och få ett extremt bra resultat på köpet – oavsett vilken ålder det är på målaren i fråga.

Dagens målare är extremt skickliga

Detta ska således till stor del tillskrivas det tävlingsmoment som lagts in i utbildningen för att bli målare. Måleri-Sm – som föregås av mängder av lokala tävlingar över hela landet där de bästa hela tiden avancerar och går vidare -  har verkligen blivit den morot som branschen behövde.

Dagens målare är skickligare, mer strukturerade och kan redan i en ung ålder visa upp färdigheter som enbart är till fördel för oss konsumenter – oavsett om vi behöver hjälp med dekorationsmåleri på Lidingö, en fasadmålning i Kiruna eller hjälp med att färgsätta ett vardagsrum i en villa i Malmö. Kunskapshöjningen är nationell och inte knuten enbart till specifika områden eller skolor.


Således så kan vi säga att träning OCH tävling ger färdighet – det är dagens målare ett levande bevis på.

12 Nov 2016