Trapphusmålning som höjer fastighetsvärdet

Det första intryck vi människor får när vi går in genom dörren till en fastighet spelar stor roll. Ett slitet och tråkigt trapphus sänder tydliga signaler om att här är det inte särskilt trevligt att bo.

Människan söker snabbt efter tydliga signaler och bildar sen raskt en uppfattning utifrån den. Det är förstås bra för dig som vill satsa på att ha ett vackert och trevligt trapphus! Du har all chans i världen att ge ett gott intryck som håller i sig. Genom att visa boende och besökande att här är en fastighetsägare som bryr sig skapar du både trivsel och höjer värdet på fastigheten. Det är självklart fler som vill köpa en bostad i ett hus där man direkt fått en bra känsla. Det spelar roll för helhetsintrycket och hjälper intresserade spekulanter att lägga några slantar extra för att få bo i en trivsam miljö.

Trapphuset ska fånga det tidstypiska

Många människor uppskattar att mötas av ett varmt och trivsamt trapphus. Hur den värmen ska förmedlas kan se mycket olika ut beroende på när huset är byggt. Det är viktigt att trapphusets målning stämmer överens med den tidsepok som huset har formats efter.

Ett äldre hus med 1920-tals stil kan behålla, eller kanske förstärka, sitt ofta nyklassicistiska uttryck. Byggnader från den här tiden är ofta skapade enligt den tidstypiska idealet av en trädgårdsstad. Putsade fasader i mättade kulörer och till det bryter ljusa strama dekorationer av. På den här tiden var innergårdarna viktiga och till dem fick man tillträde genom separata in- och utgångar genom välvda portar. Den här stilen har också rötter i det antika Rom men kallas alltså för nyklassicism, 20-tals klassicism eller internationellt Swedish Grace.

Trapphusmålning som bär historia 

Den här typen av hus är vanliga i våra större städer och stilen är mycket omtyckt. Det vore självklart dumt av en fastighetsägare att inte utnyttja husets historia och ursprungliga formspråk i dag. Genom att anlita proffs på trapphusmålning kan du få, eller återställa trapphusets karaktär precis som det än gång i tiden var. Det skapar karaktär och trivsel för alla boende.

På samma sätt är det viktigt att moderna hus signalerar att de är byggda i en ny tid. här finns oändliga möjligheter att leka med färg, form och struktur. Kanske finns det en berättelse från platsen där huset är byggt som ska avspeglas i trapphuset. Varje hus och plats har sin historia och det är lätt att glömma bort det när man bygger nytt. Om 50 år kommer de som besöker dagens nybyggen att vilja se tidstypiska detaljer från 2010-talet. Var tid har sin charm även om det är svårt att förutse vad kommande generationer kommer uppskatta och se som värdefullt att bevara.

Yrkeskunniga inom området trapphusmålning har en bra känsla för vilken typ av trapphusmålning som passar i olika fastigheter. Ska det vara en marmorerad vägg? En vägg med skarpa kontraster eller många nyanser? Klassiskt, modernt eller futuristiskt? Ta hjälp av en firma som har gedigen erfarenhet av trapphusmålning och be om råd. När du och firman börjar se vilka möjligheter och eventuella begränsningar som finns bör du be om en offert. Seriösa trapphusmålare brukar erbjuda gratis offert. När du fått koll på kostnadsläget kan du gå vidare med ditt beslut om hur mycket du vill satsa på ett trivsamt trapphus.

Att renovera sitt trapphus visar att du är en fastighetsägare med ambitioner. Om du låter trapphuset förfalla kan det bli dyrt att renovera det senare. Det är bättre att försöka hålla upp nivån under tid och renovera med jämna mellanrum. Då behöver det inte handla om en stor kostnad varje gång.

trapphus

10 Jun 2019