Uppdaterat taksäkerhet ger färre olyckor

Hur många olyckor i Sverige skulle kunna ha förhindrats genom ett bättre säkerhetstänk? Frågan är rent hypotetisk - olyckor kan ske även om man har extremt fokus på säkerheten; men den leder oss ändå till ett område där många olyckor de facto skulle kunna ha förhindrats. 

För villaägare runt om i Sverige så handlar nämligen en av de vanligaste olyckorna - som är knutna till bostaden - om att man faller från sitt tak. Något som främst sker under vinterhalvåret då man, helt enkelt, måste gå upp för att skotta bort all snö som annars riskerar att skada taket. Man är ofta stressad, det är kallt, det är halt och man ramlar helt enkelt ner från taket. 

Mycket viktigt med skyddsutrustning

Det talande i detta är att man sällan använder sig av någon skyddsutrustning över huvudtaget.  En säkerhetslina - fäst i en ankarpunkt - skulle ha förhindrat ett sådant fall. Förmodligen skulle även exempelvis en gångbrygga kunna ha förhindrat att personen i fråga halkade, medan ett snörasskydd skulle ha bromsat upp farten (förutsatt att personen i fråga gled vid tillfället). Kort och gott: de flesta takrelaterade olyckor skulle ej ha ägt rum om det funnit ett större fokus på taksäkerhet. Det finns krav också då man talar om taksäkerhet. 

Äger du en villa i Stockholm och behöver anlita exempelvis en sotare, en takläggare eller en plåtslagare så kommer dessa yrkesmän att kräva ett säkert tak för att genomföra jobbet. Det är också på din lott taksäkerhet faller då det kommer till ditt eget hus – det är inte, som många tror, upp till exempelvis den sotare du anlitar att säkra sig själv vid sitt arbete. Det kommer han att göra - men du måste se till att det finns saker som gör hans jobb säkrare också. Bärläktssteg, ankarpunkt, nockräcke, gångbryggor, glidskydd, takstege, skyddsräcke, säkerhetssteg är några viktiga lösningar inom taksäkerhet – hur många av dessa finns på din villa i Stockholm?

Låt ett företag inom taksäkerhet se över din villa

Det bästa sättet att komma till bukt med problemet och få ett säkert tak att vistas på är att låta ett företag, verksamt inom taksäkerhet, se över vilka lösningar som skulle vara gångbara. I många fall så kan det redan finnas vissa detaljer på taket som finns där för att göra det säkert – detaljer somd ock slitits så pass hårt av tidens tand att de inte längre är att anse som funktionella. Där krävs en uppdatering. Taksäkerhet handlar lika mycket om översikt som om att montera nya skydd. Ett skyddsräcke som rostat sönder ger definitivt inte den trygghet man behöver. Oavsett vilken typ av villa du äger i Stockholm och oavsett hur högt tak det handlar om så ska det finnas lämpliga lösningar gällande säkerhet. Se till att ta ditt ansvar - både för din egen och för andras skull. Läs mer här om taksäkerhet i Stockholm: taksäkerhetstockholm.nu.

23 Feb 2018