Vad gör egentligen en plattsättare i Stockholm?

Då det handlar om plattästtare så arbetar dessa på samma sätt oavsett vart i landet de utför sitt yrke. Det skiljer alltså ingenting i hur arbetet går till för en plattsättare i Stockholm mot en som arbetar i en annan stad – däremot kan man säga att det är en ganska markant skillnad på arbeternas omfattning och storlek mellan Stockholm och andra delar av landet. En plattsättare i Stochholm får nämligen betydligt större jobb i och med att man i den staden bygger så pass mycket som man ändå gör – något som alltså medför att plattsättare och andra yrken inom hantverksbranschen alltså både är sysselsatta och eftertraktade där.

Det är alltså en fördel för en plattsättare att arbeta i Stockholm då mängden jobb kan vara väldigt stor och detta både hos privatspersoner och vid större nybyggnationer som alltså sker ganska regelbundet i just Stockholm där inflyttningen av nya människor kräver detta. Denna inflyttning är något som även påverkar priserna på bostäder i just Stockholm och även här ser man plattsättare som en viktig del av denna ruljans.

Hur går då detta till och varför just platsättare? Jo, detta har en väldigt enkel förklaring och den ligger i hur en plattsättare jobbar samt till den kostnad man betalar denna för det arbete han ska genomföra. En plattsättare jobbar ju nämligen till största del med att lägga kakel i badrum och kök och då det i Stockholm just är dessa rum som påverkar priserna mest vid en vidareförsäljning – ja, då är det också dessa som man först renoverar.

En plattsättare kan alltså i Stockoholm – genom sitt jobb – påverka priserna extremt mycket och detta sett till en relativt liten kostnad för personen som anlitat honom. Det är alltså därför som plattsättare är en väldigt eftertraktad yrkesgrupp just i Stockholm medan man i andra städer – som inte har samma bostadsproblem – kanske hellre ser en plattsättare som ett yrke i mängden. Det kans alltså vara ett bra karriärsdrag att som utbildad plattsättare söka sig till Stockholm – detta förutsatt att man naturligtvis vill bo där och är beredd att jobba hårt.

Hur mycket kostar en plattsättare i Stockholm?

Det som skiljer mellan en plattsättare verksam i Stockholm och en som arbetar i någon annan stad i sverige är alltså dels statusen occh antalet jobb men även rent ekonomiskt finns det skillnader. I plattsättare kan nämligen tjäna betydligt mer i Stockholm och detta hör naturligtvis ihop med det större antalet jobb som finns tillgängliga där.

Naturligtvis spelar det även in hur pass duktig man är och detta är ju inget unikt just för en plattsättare – är du dålig, ja, då får du ju inte lika många uppdrag och vice versa. En plattsättare, snickare, målare eller rörmokare i Stockholm får alltså inte per automatik jobb utan måste ju visa sig vara duglig också. Man kan alltså inte bara flytta till Stockholm och tro att man ska bli överöst med uppdrag – att handlar ju trots allt om hur skicklig man är som yrkesman och detta då oavsett om man är plattsättare eller har något annat yrke.

14 Jan 2023