Vad gör en målare i Göteborg?

Vad gör en målare i Göteborg och varför målar man överhuvudtaget? Vilka olika typer av färg finns det och vad är viktigt att tänka på eftersom man inte bara målar för färgens skull utan även som skydd.

En målare är någon som täcker ett material med färg av något slag och precis som med andra typer av hantverkare så finns det också olika typer av målare. Man kan arbeta som målare inom industrin, bygg, fartygsindustrin eller med någon typ av specialmåleri. Grunden är samma men det krävs längre eller kortare kurser för de olika specialiteterna och det beror dels på vad man ska måla men kan också bero på vilken typ av färg man kommer använda. En del färger, speciellt inom industrin, är farliga för hälsan och kräver att man vet exakt hur de ska hanteras samt om man eventuellt behöver använda speciella handskar, overaller, skyddsglasögon och andningsfilter.

Varför målar man?

När man tänker på målning så är nog det första man tänker på olika färger och kombinationer, men att måla är inte bara att försköna eller skapa en stämning utan det är också att skydda material mot väder, vind och annat som sliter. Färg skyddar bland annat mot rost, mögel och fuktskador men det kan lika gärna skada materialet som det kan skydda, så därför är det oerhört viktigt att man väljer rätt färg för rätt material. När man anlitar en målare i Göteborg så anlitar man inte bara någon som utför arbetet utan även någon som vet exakt vilken färg som ska användas för att skydda materialet och få ett långt och beständigt resultat. Om ytan redan är målad och ska renoveras så är det ännu viktigare att man ordentligt tar reda på vilken färg som använts förut, eftersom det måste målas med en färg som går ihop med den gamla.

Olika typer av färg

De vanligaste typerna av färg är antingen vattenbaserade eller oljebaserade, men det finns en mängd olika slags färger. En färg som var vanlig förr är äggoljetempera som många stod hemma och tillverkade själva. Andra typer av färg, där förvisso en del faller under vattenbaserade eller oljebaserade, är latexfärg, akrylatfärg, slamfärg, limfärg, oljefärg, alkydfärg, lackfärg, tvåkomponentfärg, shellackfärg och lasyrfärg. Vilken färg man använder beror dels på vad man ska måla och var man ska måla. Om det är utomhus eller inomhus, och i så fall vilken yta inomhus som behöver målas.

16 Mar 2020